Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13253,CDN-Gdansk.html
2023-09-25, 17:42

CDN (Gdańsk)

"CDN", podtytuły: „Niezależne pismo Wybrzeża”; w nr. 3: „Pismo NSZZ «Solidarność» Regionu Gdańskiego”, w nr. 5/6: „Pismo SKS NZS «Trójmiasto»”, pismo wydawane w Gdańsku 30 VII – 12 XII 1982. W kolofonie uwaga: „Niezależne Pismo Wybrzeża «CDN» wydawane jest z funduszy społecznych i kolportowane bezpłatnie”.

Ukazało się 8 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na sicie i powielaczu w nakładzie do 1,2-2,6 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Marek Kotlarz, Miłosz Wierzchowski i Jacek Kozłowski (ps. Jan Karski); redagowane w prywatnych mieszkaniach, m.in. u J. Kozłowskiego i Janusza Pawłowskiego, który jednocześnie prowadził w swoim mieszkaniu podziemną bibliotekę, oraz u Wojciecha Fułka i Donalda Tuska; druk: M. Kotlarz i J. Kozłowski, w domu Marzeny i Szymona Wojtkowiaków w Gdyni-Orłowie przy ul. Kasztanowej (makieta była fotografowana na mikrofilmie za pomocą powiększalnika, służącego do naświetlenia błony graficznej, emulsję nakładano kilkakrotnie pędzlem i tak przygotowane na sicie podłoże naświetlano z błon, następnie wytrawiano w zasadzie sodowej; do farby drukarskiej stosowano pastę Komfort). O druku i kolportażu wiedzieli jedynie J. Kozłowski i Piotr Kapczyński. Autorzy anonimowi, z różnych środowisk, głównie z NZS i wyższych uczelni Trójmiasta, m.in.: Leszek Biernacki, Wojciech Duda, Marek Sadowski i Marek Zająkała.

Publikowano informacje, komentarze i felietony dot. środowiska akademickiego, zamieszczano teksty nt. bieżących wydarzeń w regionie i w kraju.

Kolportowano różnymi kanałami, głównie uruchomionymi przez studentów UG.

Poważną stratą było internowanie M. Sadowskiego i Jarosława Słomy z SKS NZS Trójmiasto, których wywieziono do Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku. Zastąpili ich m.in.: Grzegorz Majkowski, Bogusław Koenert, Tomasz Maracewicz i Dariusz Józefowicz.

Część redakcji „CDN” znalazła się w 1983 w redakcji „Przeglądu Politycznego”.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony