Hasła rzeczowe

Ciernie

"Ciernie", podtytuł: „Pismo MKZ NSZZ «Solidarność» w Tychach”, wydawane 27 III – 13 XII 1981, do użytku wewnątrzzwiązkowego.

Ukazało się 27 nr. (pierwszy z nr. 0) o obj. 8-12 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w drukarni FSM w Bielsku-Białej w nakładzie 10-30 tys. egz. Ukazywało się nieregularnie. Wydano też 9 nr. specjalnych podczas wyborów do władz „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (VII-VIII 1981) i nr specjalny podczas strajku ostrzegawczego (VIII 1981) w nakładzie do 3 tys. egz.

W składzie redakcji: Adam Michelis (od nr. 5 redaktor naczelny), Andrzej Służalec (skład i opracowanie graficzne), Leszek Waliszewski, Marek Wach, Antoni Górka, Janusz Tuszyński, Krzysztof Czudej. Redakcji mieściła się w siedzibie MKZ w Tychach.

Publikowano artykuły i listy dotyczące problematyki związkowej i spraw

lokalnych, teksty o tematyce społecznej, ekonomicznej, historycznej i patriotycznej.

Początkowo bezpłatne, od nr. 5 cena egz. 1 zł, od nr. 17 (po podwyższeniu nakładu) 6 zł.

 

Maciej Drogoń

Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry