Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13267,Cios.html
24.05.2024, 15:24

Cios

"Cios", podtytuł: „Niezależny biuletyn informacyjny TKZ NSZZ «Solidarność» przy KWK «Czerwone Zagłębie» w Sosnowcu”, pismo wydawane 1983-1989.

Ukazały się 53 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowane na ramce, techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie 20-500 egz. Wydawane nieregularnie, początkowo 3 nr. rocznie, następnie co 2 miesiące, później częściej, czasami 2 nr. w miesiącu.

W składzie redakcji: Piotr Dramowicz (redaktor naczelny, ps. Adam Zawada) Eberhard Pampuch, Marek Prygiel, Jan Romański, Jerzy Gil i Sławomir Machura (od 1984); współpraca: Halszka Strzechowiak (do rewizji w jej mieszkaniu w 1984); druk m.in.: E. Pampuch, J. Romański, S. Machura. Drukowano w mieszkaniach prywatnych w Sosnowcu, następnie w Dąbrowie Górniczej (w dzielnicy Gołonóg).

Poruszano sprawy bieżące kopalni, zakładów pracy Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego; opisywano sytuację w kraju; zamieszczano przedruki m.in. z „Tygodnika Mazowsze”, „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego” i „RIS”. W X 1985 opublikowano dodatek specjalny ''Zawał – jak było naprawdę. Wypadek w kopalni „Czerwone Zagłębie”''. Od 1986 wydawano specjalne nr. barbórkowe (ulotki).

Wydawanie pisma kontynuowano do 1992. Łącznie ukazało się ok. 105 nr.; nr 100 (z 1992) wydano w kolorze, z jubileuszową wkładką, jako wielostronicową gazetę; od 1989 drukowano w ZR Śląsko-Dąbrowskiego „S” w Katowicach.

Halina Żwirska

Opcje strony