Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13281,Czarno-na-Bialym.html
2021-07-30, 04:11

Czarno na Białym

„Czarno na Białym”, miesięcznik Ruchu Młodzieży Niezależnej Świt w Lublinie, kontynuacja pisma „Świt. Młodzieżowa Bibuła dla Wszystkich”. Zachowano ciągłość numeracji, wydawany IV 1986–V 1987. Ukazało się 12 nr. (nr 1 jako nr 5), druk techniką sitodruku. W redakcji: Zbigniew Sznajder (ps. Artur Kir, Maurycy Łukasiński), Zbigniew Syska (ps. Redakcja, Dominik Fajski; jako rysownik: kalkoman, ...awski), Piotr Gawryszczak (ps. Jerzy Piołun), Marek Kosmala, Grzegorz Grządziel. Szkolenie zespołu z techniki sitodruku przeprowadziła SW Oddział Lublin, ramki i błony diapozytywowe dostarczała „Solidarność Nauczycielska” (kontakt przez Grażynę Wójtowicz, Zygmunta Łupinę). Emulsja światłoczuła i papier finansowane ze sprzedaży znaczków Poczty Solidarność otrzymanych z lubelskiego Funduszu Inicjatyw Społecznych. Zamieszczano informacje i przedruki z innych gazet podziemnych, sporadycznie publicystykę, poezję i rysunki.

Zbigniew Syska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony