Hasła rzeczowe

Czas Młodych

"Czas Młodych", pismo Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej w Gdańsku, wydawane 29 IX – XII 1989.

Ukazały się 2 nr. drukowane techniką offsetową przez drukarnię TZR „S” Gdańsk w nakładzie ok. 1 tys. egz.

W składzie redakcji: Jacek Matusiak (redaktor naczelny), Anna Wojciechowska, Adam Kędzierski, Katarzyna Owsińska, Przemysław Zakrzewicz, Robert Szarowski, Wojciech Ciecierski.

Z założenia miało to być pismo o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, prezentujące szeroko rozumianą kulturę, wiedzę polityczną i historyczną. Nie spotkało się z szerokim odzewem wśród młodzieży szkół średnich.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry