Hasła rzeczowe

Czas Solidarności

"Czas Solidarności", podtytuł: „Tygodnik małopolski”, pismo wydawane 19 II – 26 VI 1989 w Krakowie przez Małopolskie Wydawnictwo Prasowe.

Ukazały się 22 nr. o obj. 4-6 s. w formacie A4, drukowane na offsecie; pismo ilustrowane, o numeracji ciągłej, na wysokim poziomie edytorskim.

W składzie redakcji: Jan Ciesielski, Mieczysław Gil, Maciej Kozłowski, Maciej Krakowski; autorzy: Artur Dmochowski, Janusz R. Kowalczyk, Katarzyna Szumańska, Jan Prokop, Witold Bereś, Paweł Chojnacki, Paweł Sabuda.

Prezentowano i omawiano bieżące wydarzenia z Regionu, kraju i świata, publikowano komunikaty struktur opozycyjnych, wywiady z działaczami opozycyjnymi i komentatorami życia publicznego, materiały o charakterze publicystyczno-komentatorskim, zamieszczano przegląd niezależnej prasy z Regionu oraz wydawnictw emigracyjnych. W czasie kampanii przed wyborami w VI 1989 popierano kandydatów „S”, krytykowano kandydaturę gen. W. Jaruzelskiego na prezydenta.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry