Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13297,Demokracja-Zwiazkowa.html
2023-09-25, 18:38

Demokracja Związkowa

"Demokracja Związkowa", jedno z pierwszych pism niezależnego ruchu związkowego formującego się na Dolnym Śląsku VIII/IX 1980, założone z inicjatywy Leszka Skonki; podtytuły: „Pismo Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych”, „Pismo Działaczy Wolnego i Demokratycznego Ruchu Związkowego”; motto: ''Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa...'' (Adam Mickiewicz); wydawane 20 IX 1980 – X 1981.

Ukazało się 10 nr. o obj. 2-58 s., drukowane głównie techniką kserograficzną i offsetową w nakładzie kilku tys. egz.

W składzie redakcji m.in.: Jerzy Smakowski, Henryk Sularz i Elżbieta Potoczek.

Upowszechniało wiedzę o zadaniach, możliwościach i metodach organizowania struktur pracowniczych. Było platformą licznych polemik, m.in. z MKZ „S” Dolny Śląsk.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony