Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13300,Demonstracja-11-XI-1987-pod-Katedra-Chrystusa-Krola-w-Katowicach.html
20.05.2024, 10:55

Demonstracja 11 XI 1987 pod Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach

"Demonstracja 11 XI 1987 pod Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach". W 69 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę o godzinie 18 w Katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji odzyskania niepodległości. Celebrantem Mszy był proboszcz tej parafii ks. Zganiacz. Msza była poprzedzona akcją rozwieszania plakatów zachęcających do wzięcia w niej udziału. Z raportów dziennych SB wynika, iż 9 XI 1987 na terenie całego województwa nie dopuszczono do kolportażu nielegalnych wydawnictw dotyczących w swej treści powyższej Mszy. Według szacunków prasy podziemnej udział w niej wzięło od 500 do 3000 ludzi, Natomiast dane SB wskazują na udział we Mszy ok. 1500 osób. Po zakończeniu Mszy ok. 19 45 uformował się pochód, który skierował się ul. Wita Stwosza w kierunku rynku katowickiego. Po ataku SB organizatorzy manifestacji postanowili przekształcić ją w wiec i wrócili pod Katedrę. Tam wśród okrzyków: „Niepodległość”, „Solidarność”, „KPN”, „Uwolnić Kornela” przemawiał Adam Słomka członek Rady Politycznej KPNu. Po jego przemówieniu odśpiewano „Rotę” oraz uczczono minutą ciszy poległych w walkach o wolną Polskę. W wiecu udział wzięło, według prasy podziemnej około 1000-1500 osób, zdaniem funkcjonariuszy bezpieki 300, a po ich interwencji szeregi demonstrantów stopniały do 150 osób. Po zakończeniu zgromadzenia SB zatrzymała 3 osoby: Barbarę Czyż, Adama Słomkę, Piotra Matusiaka.

Tomasz Szafron

Opcje strony