Hasła rzeczowe

Demonstracje w woj. koszalińskim 1982-1989

"Demonstracje w woj. koszalińskim 1982-1989"; pierwsza niezależna demonstracja na tym terenie odbyła się 1 V 1982 w Koszalinie: uczestnicy zgromadzili się ok. godz. 10.00 wokół krzyża misyjnego na placu przed katedrą Niepokalanego Poczęcia NMP z transparentami: „Solidarność”, „Żądamy zniesienia stanu wojennego, uwolnienia internowanych i uwięzionych”, „Żądamy poszanowania godności i praw człowieka, ugody społecznej”. Funkcjonariusze ZOMO usunęli transparenty ok. godz. 17, aresztowano 4 działaczy „S”: Stanisława Sajkowskiego, Grzegorza Ziembińskiego, Mirosława Wojnarowskiego, Zdzisława Wieczorka; 7 VII 1982 Sąd Wojewódzki w Koszalinie wymierzył im karę więzienia; kilku zidentyfikowano na podstawie zdjęć wykonanych przez MO i SB i ukarano grzywną, internowano Gabrielę Cwojdzińską (3 V 1982) oraz Zbigniewa Długołęckiego. Do kolejnej demonstracji doszło 31 VIII 1982: na placu między Ratuszem a Katedrą zebrało się ok. 3,5 tys. manifestantów, skandowano hasła „S”, odśpiewano hymn państwowy i pieśni religijno-patriotyczne; ok. godz. 18.00 oddziały ZOMO, dowodzone przez płk. Henryka Hinca, rozpoczęły pacyfikację demonstracji za pomocą gazów łzawiących i petard; zatrzymano 110 osób, aresztowano 64, Zofia Pietkiewicz, Bogusław Tuliszewski, Zbigniew Nowak zostali skazani przez Sąd Rejonowy w Koszalinie na karę więzienia, 60 (51 nie miało ukończonych 31 lat) ukarały grzywną Kolegia ds. Wykroczeń, 1 osobę uniewinniono. 10 XI 1982 doszło do manifestacji w Kołobrzegu przed bazyliką Wniebowzięcia NMP, akcję pacyfikacyjną przeprowadziły oddziały ZOMO w sile ok. 120 funkcjonariuszy; zatrzymano 42 osoby, 15 aresztowano, skierowano 22 wnioski do Kolegiów ds. Wykroczeń, 6 aktów oskarżenia do sądu (1 osoba nieletnia). Nast. manifestacje odbyły się 7 VIII i 31 VIII 1985 w Białogardzie pod krzyżem na placu przed kościołem NMP; czytano homilie ks. Jerzego Popiełuszki, śpiewano pieśni religijno-patriotyczne; SB zatrzymała Annę Sztark, Krystynę Sztark, Andrzeja Szałka, Leszka Kuziko, Makarego Kalasa, Tadeusza Woronieckiego, którym Kolegia ds. Wykroczeń wymierzyły kary grzywny, wobec A. Szałka, T. Woronieckiego i A. Sztark orzekły 3 mies. aresztu, nast. 8 IV 1986 Sąd Rejonowy w Białogardzie skazał A. Sztark i K. Sztark na 9 mies. więzienia. Kolejne manifestacje miały miejsce 22 VIII 1987 oraz 1 V 1988 w Słupsku. Działacze „S” wzięli też udział 27 II 1989 w legalnej demonstracji ekologicznej w Darłowie, która zgromadziła ok. 1 tys. osób.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry