Hasła rzeczowe

Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze

Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze, niezależne środowisko formujące się we Wrocławiu od 1984, mające na celu upowszechnianie świadomości, że poprawa warunków życia w Polsce nie może się dokonać bez przemian wolnorynkowych. W mieszkaniach prywatnych organizowano spotkania dyskusyjne i wykłady krzewiące wiedzę ekonomiczną, dążono do rozwijania prywatnej przedsiębiorczości mimo zakazujących jej realiów ustrojowych. Od połowy lat osiemdziesiątych tworzono i wspierano prywatne inicjatywy gospodarcze, głównie w branży handlowej, poligraficznej, wydawniczej i w rzemiośle. Blisko współpracowano z pismem „Replika”, następnie współtworzono pisma „Stańczyk”, „Libero”, Herold”. Wywodzące się z tego środowiska DTG utworzone zostało w 1986. W jego działalności największą rolę odgrywali Józef Białek, Tomasz Gabiś, Wojciech Jankowski, Teresa Witkiewicz, Paweł Falicki. Członkowie DTG wielokrotnie byli nękani przez SB zatrzymaniami, przesłuchaniami, rozmowami ostrzegawczymi. Podczas niektórych zatrzymań funkcjonariusze SB bezskutecznie oferowali współpracę na polu gospodarczym. W 1987 DTG wydało pierwszy numer pisma „Herold Wolnej Przedsiębiorczości”, 1988-1989 wydawało „Biuletyn Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego”, od 1989 miesięcznik „Opcja”. Począwszy od końca lat osiemdziesiątych działacze DTG odgrywali dużą rolę w gospodarczej odbudowie regionu oraz w tworzeniu klubów i stowarzyszeń skupiających środowiska liberalne i konserwatywne.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry