Hasła rzeczowe

Dołek

„Dołek”, podtytuł: „Informator Górki”, pismo wydawane w Gdańsku przez Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego Górka przy Bazylice św. Mikołaja X 1980 – XI 1981; motto: ''Nam dzisiaj tak w duszach, jak kiedy się wiosna z zimowej wyrywa niemocy'' (Mieczysław Romanowski); od nr. 7/8 zamieszczano również logo.

Ukazały się 32 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowane techniką offsetową i kserograficzną, nakład nieustalony; pismo o numeracji ciągłej, z założenia tygodnik, wychodziło nieregularnie.

Patronat nad redakcją sprawował o. Sławomir Słoma. Autorzy m. in.: Przemysław Fenrych, Roman Rojek.

Dążono do kształtowania postaw młodzieży w duchu chrześcijańskim, wiele miejsca poświęcano zagadnieniom moralności w życiu publicznym, relacjonowano przebieg spotkań odbywających się w Bazylice.

Kolportowano na terenie kościoła po niedzielnych mszach.

 

Wojciech Turek

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry