Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13320,Druga-Linia.html
2023-02-06, 10:01

Druga Linia

„Druga Linia”, czasopismo publicystyczne, wydawane nieregularnie 1983–1985 w Bydgoszczy.

Ukazało się kilka nr. obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 50–200 egz.

W składzie zespołu: Waldemar Kubiak (redaktor naczelny).

 

Stefan Pastuszewski

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony