Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13324,Drzazga.html
2023-09-30, 14:11

Drzazga

"Drzazga", pismo sygnowane przez Tajną Komisję Koordynacyjną „S” Podbeskidzia, wydawane 11 III – IX 1982 w Żywcu z inicjatywy Mieczysława Chamika i Emila Pawlika, jedno z pierwszych wychodzących po 13 XII 1981 w Regionie Podbeskidzie.

Ukazało się 13 nr. o obj. 1-6 s. w formacie A4, początkowo wydawane metodą naświetlania na papierze światłoczułym (ozalid), następnie drukowane z matryc białkowych w nakładzie 100-150 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: M. Chamik (redaktor, drukarz), Józef Dziedzic (drukarz); autorzy: Michał Caputa, E. Pawlik.

Kolportowano bezpłatnie poprzez siatkę TKK w większych zakładach Żywca oraz Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce wraz z pismami sprowadzanymi z innych miast. Przestało się ukazywać w związku z rozbiciem struktur TKK w Żywcu. Wznowione w 1993 jako samorządowy biuletyn informacyjny wydawany przez grupę radnych Miasta Żywiec, b. członków TKK.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Żywiec

Opcje strony