Hasła rzeczowe

Echo (Gdańsk)

„Echo”, pismo wydawane 26 XI 1982 – 3 VII 1983 w Gdańsku przez TKZ „S” w Zakładach Urządzeń Okrętowych Hydroster, nr 5 (z 1983) z podtytułem: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność» TKZ ZUO «Hydroster»”, od nr. 6: „Biuletyn informacyjny TKZ przy ZUO «Hydroster»”.

Ukazało się co najmniej 8 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500 egz.; miesięcznik.

W składzie zespołu: Waldemar Sobieszek (redaktor naczelny, odpowiedzialny za druk), Edward Nowakowski (ps. Skorpion), Włodzimierz Kazimierski, Antoni Machaliński (wspólny ps. Ewa - utworzony od pierwszych liter imion), przy współpracy Stanisława Stękowskiego.

Publikowano informacje dot. sytuacji w Hydrosterze, relacje pracowników, którzy w wyniku tzw. listopadowej branki trafili do wojska, omawiano działalność samorządu pracowniczego, piętnowano przypadki represjonowania zwolenników „S”, ujawniano nazwiska kolaborantów i zapowiadano rozliczenie ich działań. Ostatni zachowany nr 8 nosi datę 3 VII 1983, prawdopodobnie pismo przestało się ukazywać w III 1984 po stracie, w wyniku rewizji, maszyny do pisania.

Kolportowane na terenie zakładu pracy.

 

Wojciech Turek

Opcje strony

do góry