Hasła rzeczowe

Echo Solidarność

"Echo Solidarność", podtytuł: „Informator Zarządu Regionalnego NSZZ «Solidarność» w Gorzowie”, pismo wydawane 18 VII - 13 XII 1981 w Gorzowie Wlkp.; od nr. 2 motto: „Każdy człowiek ma prawo do posiadania bez przeszkód własnych poglądów”.

Ukazało się 48 nr. (nr 49 został przygotowany do druku 12 XII 1981) o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie w drukarni w siedzibie ZR w nakładzie 1-1,5 tys. egz. (w razie zapotrzebowania robiono dodruki, które niekiedy nawet podwajały nakład). W założeniu miało być wydawane 2 razy w tygodniu, w czasie I KZD częściej (nawet 2 razy dziennie, druga edycja dnia otrzymywała ten sam nr z literą A).

W składzie redakcji zespół „Solidarności Gorzowskiej”: Grażyna Pytlak, Bernard Dobryniewski, Jerzy Klincewicz, Maria Basikiewicz (redaktor techniczny), przy współpracy Ady Bozackiej (podczas I KZD).

Zamieszczano informacje o wydarzeniach w Regionie, ważniejsze uchwały, stanowiska, opinie gorzowskiego ZR „S”, krajowych władz „S”, struktur zakładowych; relacjonowano konflikty pomiędzy „S” a władzą państwową w Regionie, w kraju, publikowano polemiki, felietony, artykuły o tematyce społecznej, politycznej. W nr. 28 obok stopki redakcyjnej napis: „Śmierć czerwonym bandytom Victoria”, władze ZR odcięły się od tego incydentu i przeprosiły.

Kolportowane bezpłatnie przez KZ i punkt w siedzibie ZR; dostępne dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od przynależności związkowej.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry