Hasła rzeczowe

Elana

"Elana", pismo Zakładów Włókien Chemicznych Elana w Toruniu; podtytuły: „Zakładowy Komitet Strajkowy NSZZ «Solidarność» ZWCh «Elana»” (nr 6), „Pismo NSZZ «Solidarność»” (nr. 7-8), „Pismo Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» ZWCH «Elana»” (nr. 11-14; w nr. 14 dodane: „Komitet Strajkowy NSZZ «Solidarność» przy ZWCh «Elana» w Toruniu”), „Pismo NSZZ «Solidarność» przy ZWCh «Elana» Toruń. Zakładowy Komitet Strajkowy NSZZ «Solidarność» ZWCh «Elana»” (nr 15), „Pismo NSZZ «Solidarność» ZWCh «Elana». Komitet Strajkowy NSZZ «Solidarność» przy ZWCh «Elana» w Toruniu” (nr 16 – nr specjalny poświęcony pielgrzymce Jana Pawła II do Polski; jedyny ilustrowany: linorytowy wizerunek papieża); nr 18 bez podtytułu, „Pismo Niezależne NSZZ «Solidarność» przy ZWCh «Elana» w Toruniu” (nr. 19-25; w nr 19, 21-22/23 dodane: „Komitet Strajkowy NSZZ «Solidarność» przy ZWCh «Elana» w Toruniu”), „Tymczasowy Komitet Strajkowy NSZZ «Solidarność» przy ZWCh «Elana»” (nr. 27 i 31-33), „Pismo NSZZ «Solidarność» ZWCh «Elana». Zakładowy Komitet Strajkowy NSZZ «Solidarność» ZWCh «Elana»” (nr. 34-35); wydawane 31 III 1982 – I 1985.

Ukazało się 27 nr. i nr specjalny jako nr 31 w X 1988 z okazji niezależnych obchodów 25-lecia zakładu; obj. 2 s., format A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 1 tys. egz. w drukarniach podziemnych u Henryka Mrówczyńskiego i rodziny Konikiewiczów; wychodziło nieregularnie, numeracja nieciągła: np. po nr. 8 ukazał się 11, ostatni nr w 1985 oznaczono jako 36.

W składzie redakcji: Irena Biała (obecnie Musielak), Sylwia Frasunek (obecnie Komocka), Jerzy Wiśniewski.

Publikowano wiadomości ogólnopolskie i lokalne, głównie dot. spraw zakładowych: ujawniano nieuczciwe działania dyrekcji i zakładowej PZPR, rezydujących w zakładzie funkcjonariuszy SB i donosicieli, szykany wobec pracowników, nieudolność w zarządzaniu, zamieszczano także publicystykę.

Kolportowane we wszystkich ważniejszych zakładach pracy Torunia, w mieście i regionie.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry