Hasła rzeczowe

Enklawa

Enklawa, wydawnictwo działające VIII 1980 – XII 1982 w Warszawie, założone przez Janusza Iskrę i Leszka Stalla. W skład redakcji: L. Stall (program, wybór tekstów, organizacja kolportażu), J. Iskra (członek redakcji), Wojciech Warecki i Włodzimierz Woroniecki (organizacja działalności wydawniczej); L. Stall podejmował nakład z drukarni i przekazywał kolporterom hurtowym, m.in. od 1982 Danucie Szczepańskiej i Nałęcz-Jaweckiemu. Drukowano na tzw. dojściach, w 1982 pozyskano własny offset (złomowany w Ratuszu), drukowali członkowie redakcji. Publikowano przede wszystkim przedruki literatury i eseistyki, głównie z Instytutu Literackiego w Paryżu; wydawano w nakł. 3 tys. egz. większość tytułów dodrukowywano. Wydano m.in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ''Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice'', ''Skrzydła ołtarza'' (2 edycje), ''Upiory rewolucji'', Adama Ciołkosza ''Koniec monolitu'' i ''Od Marksa do Chruszczowa'', Osipa Mandelsztama ''Późne wiersze''. W końcu 1982 w wyniku krótkotrwałych zatrzymań członków redakcji i współpracowników zadecydowano o zmianie nazwy wydawnictwa na Oficyna WE.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry