Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13362,Enzetesik.html
12.04.2024, 15:35

Enzetesik

„Enzetesik”, pismo NZS Kraków, sygnowane przez Studencką Agencję Informacyjną Kraków NZS, wydawane 1 IV – 7 XI 1989. Ukazało się 6 n-rów, obj. 4 s., format A5, druk techniką sitodruku (każdy nr w in. kolorze), nakł. 1–2 tys. egz.; ilustrowane; wydawane nieregularnie, cena 20–100 zł. W redakcji: Marek Walencik, Jerzy Zięty (autorzy) i Jacek Drosio (druk). Druk w Krakowie: Krakowska Oficyna Studentów (n-ry 1, 2, 3, 5), Przegląd Akademicki (nr 4), Spółdzielnia Mleczarska im. Marka Kurzyńca (nr 6). Pismo publicystyczno-informacyjne, adresowane do studentów krakowskich uczelni, redagowane w konwencji satyrycznej, zawierało informacje nt. aktualnej sytuacji studenckich ruchów opozycyjnych w Krakowie i kraju; publikowano komunikaty i dokumenty struktur NZS, relacje z demonstracji oraz antyrządowych happeningów.

Paweł Goleń

Opcje strony