Hasła rzeczowe

Errata

"Errata", pismo NZS Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Do 13 XII 1981 ukazało się 5 nr. o obj. 6-9 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 300-600 egz.

W składzie redakcji m.in.: Zbigniew Borkowski, Krzysztof Kaczmarek, Jacek Maruniewicz, Krzysztof Pachecki, Bogdan Skiba, Michał Słomczyński, Bogusław Wnęk, Izabela Woźniak, Dariusz Wołosz.

W założeniu pismo miało stanowić m.in. uzupełnienie wiedzy ekonomicznej, zdobywanej na socjalistycznej uczelni. W praktyce skupiło się głównie na problemach Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Akademii Ekonomicznej. Temat nowoczesnej myśli ekonomicznej i ekonomii wolnego rynku został podjęty w bardzo ograniczonym zakresie. Rozwój periodyku został przerwany 13 XII 1981.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry