Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13371,Fakty.html
18.05.2024, 14:56

Fakty

"Fakty", podtytuł: „Miesięcznik informacyjny NSZZ «Solidarność» Region Mazowsze”, następnie: „Biuletyn informacyjny NSZZ «Solidarność»”, pismo wydawane I-V 1982 w Warszawie.

Ukazały się nr. 1-4/5 o obj. 67-117 s. w formacie A4, drukowane w 2 drukarniach (w jednej z nich zatrudniony był Adam Karwowski sygnujący wszystkie egz. nazwą wydawnictwa Krąg, w drugiej Bogdan Zalega niesygnujący wydrukowanych egz. żadnym znakiem) na powielaczach białkowych i materiałach poligraficznych pochodzących z ukrytego majątku wydawnictwa Krąg w nakładzie 1 tys. egz.

W składzie redakcji: Kazimierz Ossowski, Jerzy Targalski i B. Zalega (założyciele i redaktorzy), zbierający informacje dot. życia społeczno-politycznego w całym kraju, organizujący na przydzielonej sobie części kraju (obszar Polski podzielono na 3 części) własną sieć informatorów; wszyscy musieli przedstawić osoby, które miały ich zastąpić w razie aresztowania; byli to: Jolanta Niedziółka i 2 osoby NN; przepisywanie tekstów i pisanie matryc organizował B. Zalega.

Publikowano przede wszystkim materiały informacyjne dot. zarówno spraw bieżących, jak i okoliczności wprowadzenia stanu wojennego, dokumenty oraz relacje świadków zdarzeń, m.in. relację świadka pacyfikacji KWK Wujek.

Kolportowano przez sieć kolportażu wydawnictwa Krąg na terenie całego kraju.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony