Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13377,Federacja-Mlodziezy-Szkolnej-na-Opolszczyznie.html
2023-03-30, 14:10

Federacja Młodzieży Szkolnej na Opolszczyźnie

Federacja Młodzieży Szkolnej na Opolszczyźnie, powstanie FMS zainicjowano 18 IX 1981 podczas spotkania przedstawicieli ZR „S” z młodzieżą szkół średnich woj. opolskiego; spotkaniu przewodniczył Jarosław Chołodecki, wiceprzew. ZR. 10 X 1981, na kolejnym spotkaniu przedstawicieli środowisk uczniowskich Opolszczyzny powstał Tymczasowy Komitet Założycielski FMS w składzie: Maciej Matysów (LO w Otmuchowie), Dariusz Hołdys (Technikum Mechaniczne w Opolu), Waldemar Kowalczyk (Technikum Energetyczne w Opolu), Danuta Żołnierek (Technikum Mechaniczne w Kluczborku), Andrzej Wianecki (II LO w Opolu), Roman Rauch (Technikum Budowlane w Nysie), Jan Rudzki (ZSZ w Grodkowie), Seweryn Kurpiers (Technikum Chemiczne w Kędzierzynie-Koźlu), Janusz Wygas (Technikum Drogowe w Opolu), do Prezydium weszli: M. Matysów, D. Hołdys, W. Kowalczyk, D. Żołnierek, A. Wianecki i R. Rauch. 24 X 1981 ukazał się 1. nr opolskiego pisma młodzieżowego FMS „Federatka”, wydrukowanego jako wkładka do n-ru 6 (26) pisma „Prawda”; zespół redakcyjny „Federatki” tworzyli: A. Wianecki, D. Hołdys, S. Kurpiers, K. Wiatrzyk, D. Gronowski i Jerzy Golczuk (SP nr 1 w Opolu). Do 13 XII 1981 wydano 4 n-ry „Federatki”. 14-15 XI 1981 na II Zjeździe FMS w Warszawie Opolszczyznę reprezentowali: J. Golczuk, T. Domański i B. Lechki. Po 13 XII 1981 działalność kontynuowali A. Wianecki, J. Golczuk w ramach konspiracyjnej organizacji Wolność i Niepodległość.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony