Hasła rzeczowe

Federatka

"Federatka", pismo Federacji Młodzieży Szkolnej Śląska Opolskiego kierowane do uczniów szkół średnich. Nr pierwszy i najprawdopodobniej jedyny ukazał się 24 X 1981 jako wkładka do nr. 6 (26) biuletynu „Prawda”, wydawanego przez ZR Śląska Opolskiego.

Pismo wydrukowane w Zakładzie Administracji Gospodarczej w Opolu liczyło 8 s. formatu A5.

W skład redakcji wchodzili uczniowie szkół średnich Opolszczyzny: Andrzej Wianecki, Seweryn Kurpiers, Krzysztof Wiatrzyk, Dariusz Gronowski oraz Dariusz Hałdys. Siedziba redakcji mieściła się w pomieszczeniach Zarządu Regionu Śląska Opolskiego.

Wśród zmieszczonych artykułów dominowały materiały programowe FMS oraz relacje dotyczące powstania i uchwały Tymczasowego Komitetu Założycielskiego FMS w Opolu.

 

Mariusz Patelski

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry