Hasła rzeczowe

Feniks

"Feniks", podtytuł: „Nieregularny Tygodnik Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego Regionu Pomorza Zachodniego”, pismo informacyjne wydawane w Szczecinie 28 IV 1982 – 21 XI 1982. Motto: ''Walka o wolność, gdy raz się zaczyna, z dziedzictwem przechodzi, z ojca na syna, czy i po nocy (12-13 XII 1981) nastanie dzień.'' W nr. 1 redakcja wyjaśniła symbolikę tytułu (odwołanie do greckiej mitologii: Feniks był ptakiem, symbolem nieśmiertelności, który ginął w płomieniach, po czym odradzał się z popiołów).

Ukazało się 21 nr. o obj. 2 s. w formacie A 4, drukowanych na ramce w mieszkaniu Janiny i Henryka Szorców w Policach w nakładzie 500 egz. Nr. 1-15 ukazywały się co tydzień, nr. 16-21 co 2 tyg.

W składzie redakcji: Zespół Koordynujący Działalność Grup Oporu na Terenie Pomorza Zachodniego, który 20 IV 1982 przyjął nazwę Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny (podporządkowany ZR). Druk: H. i J. Szorcowie (internowani kolejno w VIII i w XI 1982), Henryk Sroka. Pismo drukowano dzięki funduszom przekazywanym przez czytelników.

Zamieszczano głównie bieżące informacje, przedruki z innych pism, np. „Woli”, satyrę i poezję; nawoływano do bojkotu pochodów pierwszomajowych, przypominano o rocznicach, np. uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wydrukowany nakład przekazywano Zdzisławowi Konuremu, który organizował bezpłatny kolportaż w Szczecinie i okolicach, we współpracy z Jadwigą Heleną Boral, Bożeną Gielarowską, Piotrem Myncem, H. Sroką

i Ryszardem Wyżgą.

Marta Marcinkiewicz

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry