Hasła rzeczowe

Feniks (wydawnictwo)

Feniks, wydawnictwo podziemne utworzone w 1984 w Warszawie przez drukarzy zw. z NOW-ą: Emila Broniarka (druk, składanie), Andrzeja Górskiego (druk, papier, składanie), Witolda Łuczywo (blachy i druk) i Tadeusza Markiewicza (druk i transport), za wiedzą szefa NOW-ej, Grzegorza Boguty. W 1984 ukazało się 5 książek, które były fotooffsetowymi przedrukami edycji emigracyjnych: Alain Besançon, Krótki kurs sowietologii na użytek władz cywilnych, wojskowych i kościelnych; Władysław Bieńkowski, Polskiego dramatu ciąg dalszy; Władimir Bukowski, I powraca wiatr…; Aleksander Weissberg-Cybulski, Wielka czystka; Georgij Władimow, Wierny Rusłan. Drukowane w drukarni NOW-ej w okolicach Otwocka na offsecie, format A4, A5 i A6, nakł. 2,5–5 tys. egz.; skład m.in. Maciej Radziwiłł. Dochód ze sprzedaży miał zasilać działalność RKW Regionu Mazowsze, jednak z powodu trudności kolportażowych wydawnictwo zaprzestało działalności w 1984. Książki usiłowano kolportować w całym kraju.

 

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry