Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13388,Foto-Iskra.html
2023-09-25, 18:43

Foto-Iskra

"Foto-Iskra", podtytuł: „Serwis informacyjny szeregowych członków „Solidarności” przy ZNTK Wrocław”. Pismo ukazywało się od III 1987 do IV 1989.

Ukazało się 33 nr., które miały postać jednostronnych, ilustrowanych odbitek fotograficznych formatu A6, nakład 70-250 egz.

Gazetka ukazywała się głównie dzięki staraniom Zygmunta Gołąba.

W II 1988 w ZNTK wybuchł strajk, w którym istotną rolę odegrała „Foto-Iskra”.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony