Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13393,Fundamentalista.html
2023-12-10, 07:58

Fundamentalista

„Fundamentalista”, podtytuł: „Niezależne Pismo Społeczne”, wydawane 10 VII–19 IX 1983 przez SW w Pile (w stopce redakcyjnej informacja, że wydawcą był NSZZ „S”). W winiecie motto: „Krew naszą długo leją katy. Wciąż ludu płyną gorzkie łzy. Nadejdzie jednak dzień zapłaty. Sędziami wówczas będziem my” (Bolesław Czerwiński, Czerwony Sztandar, 1882). Ukazały się 3 nr. (obj. 10–14 s., format A4, druk techniką sitodruku, nakł. ok. 500 egz). Redaktor nacz. Jarosław Gruszkowski. W założeniu miało pełnić funkcję informacyjno-edukacyjną. Informacje z zakładów pracy, regionu i kraju oraz materiały publicystyczne dot. spraw społecznych, kultury narodowej, problemów gospodarczych. Publikowano art. filozoficzne Leszka Nowaka z Poznania w cyklu Polityka w oczach materialisty. Niewielkie zainteresowanie pismem wobec dużego nakładu pracy redaktorów i potrzeby zdobywania stosunkowo dużej ilości papieru do drukowania zdecydowało o zaprzestaniu jego wydawania.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Region Województwo Pilskie, Piła

Opcje strony