Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13394,Fundusz-Inicjatyw-Prasowych-Solidarnosci.html
2023-01-27, 05:15

Fundusz Inicjatyw Prasowych Solidarności

"Fundusz Inicjatyw Prasowych Solidarności". Fundacja powołana przez Krajową Komisję Wykonawczą „S” 12 XI 1988, której celem było wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju prasy „S” oraz związanych z nią organizacji i środowisk. Środki na działalność pochodziły z zagranicznych dotacji na działalność związku. Formą dotacji najczęściej były pieniądze (także w walutach obcych, co w ówczesnych realiach oznaczało znaczący zastrzyk gotówki przy nieznacznej kwocie np. dolarów USA). Wsparcie polegało też czasem na przekazywaniu sprzętu i materiałów poligraficznych.

Organem naczelnym FIPS była Rada Funduszu, w której główną rolę odgrywał Władysław Frasyniuk. Fundusz organizował konkursy na inicjatywy i pomysły przyczyniające się do rozwoju prasy bezdebitowej. Subwencjonowaniem wyróżniano głównie inicjatywy oddolne, powstałe bez wsparcia żadnych organizacji. Za szczególnie wartościowe i rokujące na przyszłość uważano bowiem takie, które w oparciu o własną pracę i kreatywność stworzyły redakcje, sieci kolportażowe, a zwłaszcza bazę poligraficzną. Korzystając z funduszy NSZZ „S” przyznawał liczne subwencje m.in. redakcjom i wydawcom pism młodzieżowych.

Dotacje z FIPS otrzymały m.in. Ruch Młodzieży Niezależnej, Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi, Towarzystwo Kursów Społecznych, Młodzieżowy Ruch Oporu, Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Wydawnicza Universitas, pisma „BIUST”, „Sumienie”, „Komunikat”, „Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Nauczycielski”, „Akces”.

FIPS zaprzestał działalności w roku 1989.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony