Hasła rzeczowe

Gazeta Lubińska

"Gazeta Lubińska", pismo RKS „S” Regionu Dolny Śląsk Oddział Lubin/Regionu Zagłębie Miedziowe, wydawane VII 1987 – 27 IX 1989.

Ukazało się 30 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku i na offsecie w nakładzie nieustalonym; dwutygodnik, od nr. 19 (z 1988) wychodziło nieregularnie; od nr. 14/15 (z 1988) ilustrowane.

W składzie redakcji m.in.: Antoni Dzierżyński, Wojciech Swakoń (ps. Jerzy Borewicz), Jacek Swakoń (ps. Mikołaj); kolportaż: Edward Wóltański.

Zamieszczano przedruki artykułów i wiadomości z „Solidarności Walczącej”, „Miedziaka”, „Biuletynu Informacyjnego ZG Polkowice”, „WiPEK-u”, komunikaty TKZ „S” ZG Rudna w Lubinie, informacje nt. struktur związkowych „S” w Regionie, listy otwarte, dokumenty, oświadczenia KKW, wiadomości z kraju i zagranicy, informacje z zakresu praw pracowniczych sektora górniczego.

Kolportowano bezpłatnie w Regionie.

 

Tomasz Gałwiaczek

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry