Hasła rzeczowe

Gazeta Strajkowa

"Gazeta Strajkowa", informacyjny dziennik NZS białostockich uczelni: Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Politechniki Białostockiej, wydawane XI-XII 1981 w czasie strajku studenckiego.

Ukazało się 18 nr. (w tym 1 podwójny) o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych w poligrafii uczelnianej FUW i Sekcji Wydawniczej Akademii Medycznej w nakładzie ok. 200 egz., przygotowywanych przez organizacje uczelniane NZS: FUW i AM w Białymstoku (nr. 1-5, 13-15), PWST i PB (nr. 6/7-12), FUW i BP (nr. 16-18).

W składzie redakcji: Agnieszka Nowak, Marek Powichrowski, Andrzej Ciszewski, Andrzej Matysiak (nr. 2-15), Krzysztof Kubas (nr. 8-11), Grzegorz Kunowski (nr. 8-11), Jarosław Suska (nr. 16-17).

 

Marcin Zwolski

Opcje strony

do góry