Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13414,Gazeta-Strajkowa-AWF.html
18.05.2024, 21:40

Gazeta Strajkowa AWF

„Gazeta Strajkowa AWF”, pismo wydawane 20 XI – 8 XII 1981 przez Biuro Prasowe Uczelnianego KS Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, od n-ru 18 Niezależne Biuro Prasowe AWF Warszawa. Ukazały się 22 n-ry (w tym podwójne), obj. 4–8 s., format A4, druk na offsecie, nakł. 300–450 egz.; dziennik. W redakcji: Andrzej Braksal, Piotr Górski, Wojciech Kazimierczak, Maciej Krzywiński, Zbigniew Krośkiewicz, Krystyna Rudzik, Elżbieta Tomaszewska, Bożena Kwaśniewska; od n-ru 18: Sławomir Woźniak (redaktor nacz.), Z. Krośkiewicz (z-ca), A. Braksal (sekretarz red.), P. Górski, K. Rudzik, E. Tomaszewska, Jolanta Wierzbińska (korekta). Pismo wydawane w zw. z odbywającym się w AWF strajkiem studenckim. Publikowano informacje dot. strajku (negocjacje, życie codzienne, liczbę strajkujących, kalendarium), informowano o sytuacji strajkowej na in. uczelniach (zwłaszcza w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie), zamieszczano stałe rubryki, jak „Rozmowa Dnia” oraz wstawki satyryczne. Wydawanie pisma ustało wraz z momentem zakończenia strajku i przejścia w stan gotowości strajkowej.

 

Tomasz Kozłowski

Opcje strony