Hasła rzeczowe

Gazeta Strajkowa

"Gazeta Strajkowa", pismo wydawane 20 XI – 8 XII 1981 przez Biuro Prasowe Uczelnianego KS Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, od nr. 18 Niezależne Biuro Prasowe AWF Warszawa. W winiecie informacja: „Do użytku wewnętrznego”.

Ukazały się 22 nr. (w tym podwójne) o obj. 4-8 s. w formacie A4, drukowane na offsecie w nakł. 300-450 egz.; dziennik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Andrzej Braksal, Piotr Górski, Wojciech Kazimierczak, Maciej Krzywiński, Zbigniew Krośkiewicz, Krystyna Rudzik, Elżbieta Tomaszewska, Bożena Kwaśniewska, od nr. 18: Sławomir Woźniak (redaktor naczelny), Zbigniew Krośkiewicz (z-ca), Andrzej Braksal (sekretarz redakcji), Piotr Górski, Krystyna Rudzik, Elżbieta Tomaszewska (redaktorzy), Jolanta Wierzbińska (korekta).

Relacjonowano bieżące wydarzenia podczas strajku: negocjacje, życie codzienne, liczbę strajkujących, informowano o sytuacji strajkowej na innych uczelniach (zwłaszcza w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej), zamieszczano teksty humorystyczne, publikowano materiały w stałych rubrykach, takich jak

''Rozmowa Dnia''.

Tomasz Kozłowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry