Hasła rzeczowe

Gazeta Tczewska

„Gazeta Tczewska”, pismo wydawane 13 XII 1982–3 VI 1987 w Tczewie, założone przez Czesława Czyżewskiego i Wojciecha Krefta (uczniów liceum); od nr. 8 z 1983 z podtytułem: „Pismo NSZZ «Solidarność» Ziemi Tczewskiej”.

Ukazało się 41 nr. o obj. 4 s. w formacie A4 w nakładzie ok. 2 tys. egz.; miesięcznik. Nr 1 wydrukowano w domu Romana Bojanowskiego, następne w drukarni w tunelu wykopanym pod jednorodzinnym domem na osiedlu Górki.

Publikowano informacje o bieżących wydarzeniach w mieście, regionie i kraju.

Kolportowano przez siatkę kolporterów docierającą do wszystkich zakładów w mieście (kolporterzy nr. 1: Jerzy Wojda i Mieczysław Śliwka).

Wokół gazety utworzyło się całe tczewskie podziemie, a następnie Komitet Koordynacji Społecznej „S”, którego pomysłodawcami byli C. Czyżewski i W. Kreft; na ich zaproszenie do tej struktury przyłączyły się KZ „S”.

Kontynuacją było pismo „Wolne Słowo. Gazeta Gazeta „Gazeta”, podtytuł: „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Lublin – Tomaszów”, zainicjowane i wydawane 31 III 1986 – 7 V 1990 przez Annę Truskolaskę, w oparciu o sieć kontaktów i informacji Biura Informacji TZR Środkowo-Wschodniego; od n-ru 2 (z IV 1986) z podtytułem „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 7 (z 15 IX 1986) „Pismo «Solidarności». Puławy – Świdnik – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 19 (z jesieni 1987) „Pismo członków «Solidarności»”, od n-ru 4 (33) z V 1989 jako „Gazeta Poza Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, od nr 7(36) z XI 1989 jako „Gazeta Poza Wszelką Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, ostatni nr 6 (43) z 7 V 1990 jako „Gazeta Samorządna. Pismo nie tylko członków «Solidarności»” Tczewska”.

 

Leszek Biernacki

Opcje strony

do góry