Hasła rzeczowe

Gazeta Wiejska

"Gazeta Wiejska", podtytuł: „Miesięcznik Okręgu Lubelskiego KPN poświęcony sprawom wsi i rolnictwa”, wydawany X 1989 – V 1990.

Ukazało się 7 nr. o obj. 4-10 s. w formacie A5 (nr. 1, 2) i A4 (nr. 3-7), drukowanych techniką sitodruku w nakładzie od kilkuset do kilku tys. egz.; miesięcznik.

W składzie zespołu: Wojciech Kempa (redaktor naczelny), Waldemar Czubiel, Edward Dąbski, Bartłomiej Kołodziejczyk, Sławomir Komar, Dariusz Kura, Roman Lipski, Piotr Choma (opracowanie graficzne), Wiesław Grula (zdjęcia), Zbigniew Sznajder (organizator druku, początkowo także drukarz); druk m.in.: Maciej Staszewski, Piotr Michalak i Kamil Selwa (wykorzystując własne zaplecze i ekipy KPN).

Zamieszczano teksty publicystyczne, dokumenty i informacje dot. sytuacji na wsi, działań KPN i „S” RI na Lubelszczyźnie oraz publicystykę historyczną. W nr. 7 (z V 1990) zredagowanym jako dodatek wyborczy (wybory do samorządu terytorialnego) dla Rejonu Lubartów opublikowano ''Zarys programu wyborczego KPN'' i zaprezentowano kandydatów z listy KPN.

Kolportowano przez struktury KPN w środowiskach rolniczych na Lubelszczyźnie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry