Hasła rzeczowe

Gdańskie Środowisko Narodowe

Gdańskie Środowisko Środowisko "Środowisko", podtytuł: „Miesięcznik Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza”, pismo „S” przy UAM w Poznaniu wydawane XI 1980 – IX 1981. Narodowe (GŚN), organizacja działająca w Gdańsku podczas obrad I Zjazdu „S”. Organem prasowym GŚN był „Przegląd Gdański”, którego pierwszy (i jedyny) numer ukazał się 14 IX 1981. Redakcję czasopisma tworzyli: Mirosław Bojahr, Piotr Olesiński i Andrzej Zawadzki. Zamieszczone w „Przeglądzie” teksty świadczą o podobieństwie ideowo-programowym GŚN do działającej od 1978 Niezależnej Grupy Politycznej (NGP). W „Przeglądzie” z jednej strony odwoływano się do wizji ruchu narodowego reprezentowanej przez Jędrzeja Giertycha, z drugiej zaś – usiłowano zdezawuować opozycję demokratyczną poprzez wykazanie pochodzenia żydowskiego działaczy KSS KOR. Pomimo oczywistych zbieżności ideologicznych między obiema grupami kilka miesięcy później, 14 I 1982, ukazała się ''Informacja'' sygnowana przez NGP, w której zarzucono działaczom GŚN – Edwinowi Myszkowi i Tadeuszowi Adamskiemu ''manipulacyjne posługiwanie się cudzymi tekstami, przeinaczanie opinii politycznych, nieporadne organizowanie pracy, ignorowanie wymogów moralnych z równoczesnym ośmieszaniem w kontaktach zewnętrznych postawy katolickiej''. Autorzy ulotki sygnowanej przez NGP oskarżali również działaczy GŚN o współpracę z SB i odżegnywali się od jakichkolwiek z nimi kontaktów.

 

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry