Hasła rzeczowe

Gilotyna

"Gilotyna", podtytuł: „Niezależne pismo młodzieży szkolnej”, wydawane III 1980 – 13 XII 1981 przez uczniów I LO w Gdańsku.

Początkowo gazetka ścienna, od 16 III 1981 w formie drukowanej o obj. kilkunastu s. w formacie A4, w nakł. 500-1000 egz.

Środowisko opozycyjnych działaczy związanych z pismem uaktywniło się po VIII 1980. W składzie redakcji w różnych okresach: Janusz Waluszko, Krzysztof Skiba, Marcin Tryksza, Wojciech Lipka, Michał Skakuj, Maciej Kosycarz, Tomasz Bójny, Cezary Waliszko. Środowisko Środowisko "Środowisko", podtytuł: „Miesięcznik Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza”, pismo „S” przy UAM w Poznaniu wydawane XI 1980 – IX 1981. związane z pismem angażowało się w tym okresie w działalność Parlamentów Uczniowskich, które stały się w Gdańsku popularną formą niezależnego organizowania się młodzieży. Część redaktorów działała w kabarecie uczniowskim Tapeta, utworzyli także Młodzieżową Agencję Filmową i Artystyczną (MAFIA). Działacze skupieni wokół pisma zorganizowali zjazd redaktorów prasy niezależnej oraz liczne koncerty i spektakle.

Po 13 XII 1981 pismo ukazywało się w podziemiu najpierw jako „Dialog”, od 1982 jako „Podaj dalej. Pismo Skrytych Ekstremistów", we współpracy z uczniami Zespołu Szkół Metalowych z Gdańska-Wrzeszcza (zachowano ciągłość nr. z dawną „Gilotyną”). Nr 10 (z 1982) „Podaj dalej” ukazał się z podtytułem: „Pismo Towarzystwa Siewców Niepokoju Społecznego”. Początkowo środowisko działaczy związane z pismem współpracowało z podziemnymi strukturami „S”, później kontakty te zerwano. Bezpośrednim kontynuatorem tradycji wydawniczych tego środowiska było pismo „Homek” ukazujące się od 1983, a w działaniach tradycję kontynuował Ruch Społeczeństwa Alternatywnego.

Kolportowano w I LO i in. szkołach średnich Gdańska.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry