Hasła rzeczowe

Głos PANu

„Głos PAN-u”, podtytuł: „pismo Organizacji Zakładowej »S« w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, wydawane 20 I 1981–16 XI 1981 przez KZ NSZZ „S” przy placówkach i oddziale PAN tamże. Od nr. 9 organ ogólnopolski „S” w PAN. Ukazało się 14 nr., obj. 12–19 s., format A4, druk offsetowy, częściowo jednostronnie, ilustrowane. Numeracja ciągła, wydawane nieregularnie. 9 II 1981 dodatek nadzwyczajny z protokołem z posiedzenia Kolegium ds. placówek PAN w Krakowie, które odbyło się 6 II 1981. 21 V 1981 wydanie spec. (nr 8) poświęcone zamachowi na papieża Jana Pawła II. Od 1984 „Nowy Głos PAN-u” (kontynuacja periodyku).

W redakcji: Wanda Drabik, Krystyna Gąsowska, Teresa Passakas, Jan Środoń (redaktor nacz.), Jerzy Zdrada, Ingrid Kraińska-Rogala. Redaktorzy techn.: Zbigniew Kos i Jacek Kutyba. Autorzy: m.in. Krzysztof Görlich, Zygmunt Klimek, Z. Kos, Bogdan Sonik, Jan Staszel, Tadeusz Syryjczyk, Jerzy Vetulani (kącik satyryczny Trefniś). Współpracownicy regionalni: Andrzej Machań (Gdańsk), Marek Zieliński (Łódź), Barbara Pawłowska (Poznań), Zygmunt Pociecha (Górny Śląsk), Tomasz Pacyński (Warszawa), Maria Kawska (Wrocław), Jerzy Bałka (Gdańsk), Piotr Kiełbasiński (Łódź). Pismo o charakterze informacyjnym: komunikaty, dokumenty i sprawozdania KZ (a także Komisji Strajkowej w czasie strajku w PAN w dniach 20 III–1 IV 1981 po pobiciu działaczy „S” w Bydgoszczy), projekty i głosy w dyskusji nt. ustawy o PAN, listy otwarte, oświadczenia w sprawach nauki i samorządności w placówkach naukowych, wywiady z działaczami „S”, art. o ruchu związkowym. Przedruki z prasy krajowej oraz związkowej, aktualne informacje z życia krakowskiego oddziału PAN i innych placówek oraz środowisk opozycyjnych w regionie i kraju.

Kolportaż wewnątrz organizacji związkowej „S” PAN. Druk Druk „Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. w lokalu „S” PAN przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.

 

Paweł Goleń, Monika Komaniecka-Łyp

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry