Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13447,Glos-Wolny-BN.html
2023-02-07, 10:27

Głos Wolny BN

"Głos Wolny BN", pismo informacyjne TKZ „S” wydawane nieregularnie w Bibliotece Narodowej X 1983 – VII 1988 z przerwą w 1987; kontynuacja „Komunikatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przy Bibliotece Narodowej”.

Ukazało się 13 nr. przepisywanych na maszynie do pisania. 25 IX 1986 wydano „Komunikat specjalny” TKZ „S” w BN.

Publikowano wiadomości z kraju, informacje o decyzjach dyrekcji BN i sytuacji pracowników, komunikaty, oświadczenia i sprawozdania TKZ. Kontynuacją pisma były „Komunikaty. BN”.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony