Hasła rzeczowe

Głos Wolny Wolność Ubezpieczający

"Głos Wolny Wolność Ubezpieczający", czasopismo społeczno-polityczne wydawane nieregularnie w Krakowie przez TKZ „S” Uniwersytetu Jagiellońskiego, I 1982 – 6 I 1986. Od nr. 33 (z 1983) motto: ''Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?'', w nr. 42(z 1983): ''Co mi zrobisz jak mnie złapiesz? ...? ...? Hi... Hi...''.

Ukazały się 53 nr. o obj. 6-14 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu białkowym i spirytusowym w nakładzie do 220 egz., od nr. 28 (z 1982) ilustrowane.

W składzie redakcji: Zofia Radzikowska (założycielka, wydawca, redaktor), Wiesław Zabłocki, Jerzy Stelmach; druk m.in. w Drukarni Wilno im. gen. Okulickiego „Niedźwiadka” w Zagórzanach.

Zamieszczano oświadczenia i dokumenty struktur opozycyjnych, informacje o represjach i osobach represjonowanych, komentowano bieżące wydarzenia w kraju, publikowano artykuły historyczne, wywiady, wiersze, fragmenty prozy, materiały satyryczne i humorystyczne.

Adresowane do pracowników UJ.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry