Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13449,Godnosc.html
24.04.2024, 04:27

Godność

"Godność", pismo wydawane IX 1982 – V 1984 w Warszawie; podtytuł: „Pismo funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej”, od nr. 6 (V 1983): „Pismo funkcjonariuszy milicji”.

Ukazało się 11 nr. (nr 10 jako nr 9, co sprostowano w nr. 11) w formacie A5 w nakładzie ok. 300 egz., początkowo przepisywanych przez kalkę na maszynie do pisania, następnie drukowanych z matryc białkowych; wychodziło nieregularnie. Nr 1, antydatowany (IX 1982), ukazał się pod koniec 1982.

Pomysłodawca: Czesław Bielecki, materiały i środki finansowe pochodziły z wydawnictwa CDN. W składzie redakcji: Jarosław Deminet i Włodzimierz Grudziński (autorzy, redaktorzy, przepisywacze, wykonawcy matryc i kolporterzy), Michał Jankowski (redaktor i drukarz), Stanisław Dronicz (płk WP, autor ps. Wallenrod). W V 1983 redakcja nawiązała współpracę z grupą b. milicjantów – działaczy ZZ Funkcjonariuszy MO; łącznikiem został Ireneusz Sierański, współpracowali: Tadeusz Bartczak, Włodzimierz Jaworski, Zdzisław Kledzik, Wiktor Mikusiński (informacje, teksty i kolportaż). Spotkania redakcji odbywały się w mieszkaniach J. Demineta, W. Grudzińskiego lub Anity Górskiej.

Zadaniem pisma była propaganda dywersyjna w środowisku MO. Publikowano informacje dot. bieżących wydarzeń w MO, oceny sytuacji i wydarzeń w kraju, sfingowane wywiady z oficerami MO, teksty informujące, jak w różnych sytuacjach powinien się zachować funkcjonariusz.

Kolportowano bezpłatnie, rozsyłano do komisariatów i komend MO, do mieszkań wyższych oficerów, rozkładano w szpitalu MSW w Warszawie i w blokach zamieszkanych w znacznej części przez funkcjonariuszy MO, także kanałami zwykłych sieci kolporterskich.

 

Anna Grażyna Kister

Opcje strony