Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13458,Goniec-Polski.html
2023-12-11, 13:03

Goniec Polski

"Goniec Polski", pismo Oddziału Dolnośląskiego Narodowej Organizacji Wyzwoleńczej Lechia wydawane 19 IV 1982 – 27 IX 1982 we Wrocławiu; od VI 1982 związane z Solidarnością Walczącą.

Ukazało się 15 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 0,5-2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Krzysztof Błachut, Antoni Ferenc, Andrzej Pawlak, Marek Szatkowski i Janusz Szewczyk.

Zamieszczano analizy sytuacji politycznej; przedstawiano program twardego oporu wobec łamiącego prawa człowieka reżimu komunistycznego; wyrażano m.in. pogląd, że w czasie następnej fali strajków okupacyjnych interweniujące siły wojskowe i milicyjne powinny liczyć się z oporem załóg, które do obrony przed czołgami mają prawo użyć np. butli z acetylenem.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony