Hasła rzeczowe

Goniec Wojenny

"Goniec Wojenny", pismo wydawane przez „S” RI Region Białystok VIII 1982 – 1983.

Ukazało się 17 nr. o obj. 4-6 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu spirytusowym i białkowym w nakładzie do 6 tys. egz.; w zamierzeniu dwutygodnik, wydawany nieregularnie.

W składzie zespołu: Jerzy Sokołowski z Uhowa, Wiesław Maksym (drukarz); druk w Łapach, w Drukarni Polowej „S” RI Region Białystok (w nr. 10 podano fikcyjny adres redakcji: komisariat MO w Łapach).

Publikowano wiadomości z kraju i regionu oraz artykuły historyczne. W XII 1982 J. Sokołowskiego aresztowano, przedstawiono mu zarzuty dot. jedynie kolportażu niezależnych wydawnictw, w I 1983 otrzymał wyrok w zawieszeniu.

 

ks. Kazimierz Litwiejko|Marcin Zwolski

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry