Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13464,Gornik-Polski.html
2023-06-07, 11:32

Górnik Polski

„Górnik Polski”, podtytuł: „Pismo Krajowej Komisji Koordynacyjnej Górnictwa NSZZ «Solidarność»”, wydawane w Katowicach V 1984 – IX 1988.

Decyzję o utworzeniu pisma podjęto 8 V 1984, kiedy z inicjatywy Tadeusza Jedynaka, przew. RKW powołana została KKK Górnictwa (przewodniczący Jerzy Sołowiej „Rudolf”- członek RKW Reg.Śląsko-Dąbrowskiego) i jej organ prasowy.

Ukazały się 43 n-ry, obj. 4–8 s., format A4, druk na powielaczu, nakł. 2,5–3 tys. egz.; miesięcznik.

Pracami redakcji do jesieni 1985 kierował Jarosław J. Szczepański, współpraca m.in.: Barbara Kościuszko, Jadwiga Drużyńska; nast. redakcję przejął Jerzy Sołowiej przy współpracy Jacka Cieszewskiego i Wiesława Rajskiego. Pozyskiwanie informacji, druk, organizacja kolportażu i zaopatrzenia: Jerzy Sołowiej (w czasie jego aresztowania V – VII 1986 zastąpił go Zdzisław Zwoźniak). Redakcję w Regionie tworzyli w/w, Izabela Sołowiej oraz Róża Polewka (korekty, przygotowywanie matryc do druku oraz prace redakcyjne).

Projekt winiety tytułowej Jacek Fedorowicz.

Przez pierwsze 1,5 roku matryce przygotowywano w Warszawie (co najmniej raz w mies. odbywały się spotkania na terenie woj. katowickiego, podczas których pozyskiwano informacje i materiał do tekstów). Funkcję łącznika z Warszawą pełniła Barbara Mathes-Cieszewska.

Wyd. spec. po 4 II 1987 „Zbrodnia czy wypadek (4–02–87 r. Kopalnia Mysłowice)”; VIII 1988 dwa wyd. spec. (nr 1, 18 VIII 1988, nr 2, po 21 VIII 1988) informujące o sytuacji w strajkujących kopalniach; wyd. barbórkowe (1984, 1985, 1986).

Publikowano uchwały, apele, komunikaty (KKK, TKK, RKW) oraz informacje o wydarzeniach w kopalniach Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, artykuły dot. bieżących spraw i problemów w kraju; z czasem w pismo nabrało charakteru informacyjno-publicystycznego.

Kolportowane m.in. przez członków RKW, przekazujących pismo strukturom kopalnianym „S”. W regionie bezpłatne, poza regionem cena egz. 15–20 zł.

Przemysław Miśkiewicz

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony