Hasła rzeczowe

Grono Młodzieży Niezależnej

Grono Młodzieży Niezależnej, struktura działająca w Raciborzu 1985–I 1990. 11 XI 1988 ujawniła się, wcześniej funkcjonująca bez nazwy. Skupiała ok. 30 osób, gł. uczniów i studentów z Raciborza, m.in.: Beno Benczew, Danuta Burczyc, Grzegorz Czerniak, Dariusz Jadczyszyn, Marek Migalski, Dariusz Oleszowski, Aleksander Polowy, Jan Surga, Marian Wasiczek, Zbigniew Wieczorek, Tomasz Wilk, Rafał Wypiór. W ramach GMN działały sekcje: ekologiczna, wojskowa (m.in. propagowanie zastępczej służby wojskowej), wydawnicza (II 1989–IV 1990 ukazało się 6 nr. pisma „Tęcza” i 2 nr. pisma „Nędza”) i artystyczna (happeningi: 1989 „Dzień dziecka” pod hasłem „Mniej jaboli i ZOMOli, więcej żłobków i przedszkoli”, „Manewry ćwiczebne” pod hasłem „Pomóż milicji, pobij się sam”). 13 XII 1989 przeprowadzono „Cichy marsz” pod KM PZPR w Raciborzu. Organizowano koncerty, wystawy. 1989 siedziba w lokalu KO „S” przy ul. Szewskiej w Raciborzu. Kolportaż wydawnictw podziemnych, akcje ulotkowe i propagandowe (m.in. II 1985 wezwania do 15-minutowego strajku w dniu 28 II 1985; 1985 kolportaż ulotek z życzeniami od „S” na święta wielkanocne; X 1985 dot. bojkotu wyborów, 1987 kolportaż ulotek wzywających do bojkotu referendum; 1988 akcja w 70. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości); działalność samokształceniowa, biblioteka, w której do 1990 udostępniano 357 książek i czasopism. Pozostawała w kontakcie m.in. ze strukturami studenckimi UJ w Krakowie, z Międzyszkolnym Komitetem Uczniowskim z Wrocławia, Wydawnictwem „Wokół Nas” z Gliwic i SW (przez Marka Żelaznego). Przy pomocy SW druk ulotek o powstaniu GMN oraz nr. 5 „Tęczy”. 22 VIII 1986 nastąpiło zatrzymanie Z. Wieczorka z transparentem „Sierpień miesiącem trzeźwości” podczas pikiety sklepu monopolowego w Raciborzu. 19 IX 1987 zatrzymano B. Benczewa z wydawnictwami drugoobiegowymi podczas V Pielgrzymki Duszpasterstwa Świata Pracy w Częstochowie (ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń). 1 V 1988 zatrzymani zostali M. Migalski i Tomasz Krzynowy za zwieszenie z dachu kamienicy na rynku w Raciborzu transparentu „Uwolnić więźniów politycznych” (skazani przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny). 1987–1989 Beno Benczew był rozpracowywany przez p. III-1 RUSW w Raciborzu w ramach SOS krypt. Kolporter.

Beno Benczew

Region Śląsko-Dąbrowski, Racibórz

Opcje strony

do góry