Hasła rzeczowe

Grot

Grot, tajna struktura powstała latem 1982 na terenie Nowej Huty z inicjatywy ks. Władysława Palmowskiego i Macieja Macha. Nazwa nawiązująca do osoby gen. Stefana Grota-Roweckiego, komendanta Armii Krajowej pochodziła od pierwszych liter pseudonimów zakładających ją działaczy: M. Macha ps. Gnat, Wojciecha Danielaka ps. Radwan, Zbigniewa Kubiaka ps. Olek i ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Palmowskiego ps. Tata.

Struktura pełniła rolę podziemnego centrum dowodzenia koordynującego akcje wiecowo-ulotkowe na terenie Nowej Huty, a także zmierzającego do zintegrowania w działalności konspiracyjnej wszystkich liczących się środowisk nowohuckiej „S”. M.in. podporządkowała sobie funkcjonujący od przełomu I i II 1982 na terenie Huty im. Lenina Komitet Ocalenia Solidarności Komitet Ocalenia Solidarności Komitet Ocalenia Solidarności (KOS), powstał na przełomie I i II 1982 z inicjatywy m.in. Macieja Macha. Był pierwszą podziemną strukturą na terenie kombinatu Huta im. Lenina. Z czasem ścisłe kierownictwo KOS stanowiły cztery zaprzysiężone osoby: Stanisław Malara z Walcowni Blach Karoseryjnych, Jerzy Ostałowski z Walcowni Drobnej, Zimnej i Zgniatacza, Czesław Tondyra z Zakładu Koksochemicznego i Kazimierz Łapczyński z Wydziału Mechanicznego. (KOS).

Formalnie „Grot” nigdy się nie rozwiązał, jednak jego efektywna działalność trwała zaledwie do jesieni 1982. Sparaliżowały ją nasilające się represje, przede wszystkim zorganizowana wówczas przez władze „branka” do Czerwonego Boru: do wojska został wtedy wcielony W. Danielak, natomiast M. Mach uniknął poboru ze względu na stan zdrowia.

 

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry