Hasła rzeczowe

Grot

"Grot", pismo TKZ „S” Stoczniowców, od nr. 47. (z 15 X 1985) również Rady Koordynacyjnej „S” (tytuł nawiązywał do ps. dowódcy AK), wydawane 19 VIII 1983 – 2 V 1989 w Szczecinie. W 1983 podtytuł: „Pismo NSZZ «Solidarność» Stoczniowców”; w nr. 50. (z 13 XII 1985) napisano: „Dążymy do celów, które bliskie były gen. Roweckiemu. Nazwą pisma dajemy jednocześnie wyraz pamięci o nim”.

Ukazało się 105 nr.; początkowo wychodziło co 2 tyg., o obj. 2 s., drukowane ze słabo czytelnych matryc białkowych w nakł. 800 egz.; od nr. 7. o obj. 4 s., drukowane techniką sitodruku, ilustr.; od jesieni 1985 miesięcznik o ciągłej numeracji w formacie A5, w nakł. 1,5-2,5 tys. egz.; od 1988 – 3,5 tys. egz.; druk w mieszkaniach prywatnych w Szczecinie. Nr z 6 II 1984 to wydanie specjalne poświęcone zmarłemu Krzysztofowi Kubickiemu; do nr. 15/25 (z 26 X 1984) dołączono mapkę Cmentarza Centralnego w Szczecinie z zaznaczonymi grobami zmarłych zasłużonych dla „S”, także poległych w 1970, oraz listą ich nazwisk; do nr. 49. (z 23 XI 1985) dodatek z Apelem 77.

W składzie zespołu: Tomasz Wyrzykowski, Władysław Dziczek (pracownik stoczni, reporter, drukarz, organizator kolportażu) i Longin Komołowski (stoczniowiec, w 1984 członek Rady Koordynacyjnej „S” Regionu Pomorze Zachodnie) – obaj wydawali pismo jeszcze w stanie wojennym, Andrzej Milczanowski (autor komunikatów i odezw Rady Koordynacyjnej „S” oraz artykułów, m.in. nt. tworzenia Komitetów Zakładowych „S” i pluralizmu związkowego), Kazimierz Janicki (klisze); współpracownicy (publicyści, drukarze, kolporterzy): Barbara Prochor, Teresa Kosiak, Roman Kaźmierczak, Jerzy Wysocki, Jerzy Gocek, Stanisław Golemba, Wojciech Kupś, Ryszard Słonina, Stanisław Janowski, Marcin Wyrzykowski, Henryk Fisz, K. Janicki, Józef Swat, Jan Kot, Andrzej Markowski, Józef Sieniawski, Zygmunt Sroczyński, Apolinary Bania, Władysław Starosta, Czesław Węgorowski, Józef Solka, Piotr Jarecki, Zdzisław Gołębiewski, Adam Wiśniowiecki, Janina Wiśniowiecka, K. Kubicki, Halina Kubicka, Henryk Gulbiński, Anna Zarzycka, Wacław Zarzycki, Władysław Zarzycki, Andrzej Antosiewicz, Wiesław Milewski.

Poruszano problemy głównie pracowników Stoczni (np. dyskusja dot. zwolnienia pracowników po strajku z XII 1981), piętnowano osoby dostarczające informacji władzom, dopuszczające się nadużyć w Stoczni, zamieszczano potwierdzenia wpłat na działalność pomocową i związkową. Osobne nr. poświęcono współpracy „S” z włoskimi i francuskimi związkami zawodowymi. Publikowano wszystkie odezwy i komunikaty TKK i KKW. Pismo jako jedno z pierwszych wyszło z inicjatywą rozwijania pluralizmu związkowego.

Kolportowane głównie w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, ale także na terenie miasta i regionu.

 

Lidia Mrozowska

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry