Hasła rzeczowe

Grot (pismo „S” WSK PZL Świdnik)

Grot”, pismo „S” WSK PZL Świdnik, wydawane przez Zakładowy Komitet Założycielski (od XI 1980), Zakładową Komisję Związkową (od V 1981), podziemną Zastępczą Komisję Zakładową (od I 1982); wielokrotnie zmieniało tytuł: n-ry 1–15 (XI 1980 – II 1981) „Pismo Związkowe”, n-ry 16–40 (II – XI 1981) „Biuletyn Związkowy”, n-ry 41–43 (XI – XII 1981) „Grot. Gazetka Zakładowa”. Do 13 XII 1981 ukazało 45 n-rów (zachowana numeracja ciągła), w tym 2 n-ry spec.: na Dzień Kobiet i na 1. rocznicę Sierpnia 1980. Od I 1982 wznowiono wydawanie pisma jako „Grot. Biuletyn Zastępczej Komisji Zakładowej WSK-PZL”. Wydawane pocz. z nową numeracją (n-ry 1–2), od n-ru 46 powrócono do numeracji sprzed 13 XII 1981. Od n-ru 93 (z 1984) jako „Grot. Biuletyn Związkowy”, od n-ru 116 (z 1986) „Grot. Biuletyn Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność» WSK-Świdnik”, od n-ru 125 (z 1987) „Grot. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Świdnik”, od n-ru 135 (z 1988) „Grot. Biuletyn Związkowy NSZZ «Solidarność» WSK-Świdnik”. 2 VI 1989 ukazał się ostatni podziemny nr 155. Od X 1989 wydawanie pisma kontynuowano legalnie. Drukowane na powielaczu, techniką sitodruku i offsecie, nakł. 100 (nr 1)–4 tys. egz. W redakcji w różnych okresach: (do 13 XII 1981) Alfred Bondos (redaktor prowadzący), Zbigniew Kalinowski, Zygmunt Karwowski, Zenon Księski, Eugeniusz Popkiewicz, Joanna Zielińska; po 13 XII 1981: Cezary Listowski (1982–1984) i Kazimierz Bachanek (1985–1989); autorzy m.in.: Andrzej Sokołowski i A. Bondos. Druk w podziemiu w różnych okresach: Andrzej Borys, Marek Brzozowski, Ryszard Cieniuch, Mirosław Kaczan, Waldemar Karczmarczyk (także autor winietki), Tomasz Kasperski, Zbigniew Kursa, Kazimierz Pierzchała, Edward Prażmo, Mirosław Radomski z żoną Barbarą, Tadeusz Sawczuk, A. Sokołowski i Stanisław Wiejak. Za kolportaż w różnych okresach odpowiadali: Bolesław Karczmarczyk, Waldemar Karczmarczyk, Marian Król, Sławomir Łuczak, Adam Oleszek i Ryszard Pasek. Publikowano dokumenty związkowe, publicystykę, poezję oraz rysunki (gł. satyryczne) oraz przedruki. Kolportowane przez „S” WSK PZL Świdnik.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry