Hasła rzeczowe

Grudzień ’81

„Grudzień ’81”, podtytuł: „Gazeta Wojenna NSZZ «Solidarność» w Koszalinie”, pismo wydawane przez RKS Pobrzeże w Koszalinie 20 II 1982 – 20 II 1983. Ukazało się 15 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk techniką sitodruku; wychodziło nieregularnie. W celu dezinformowania SB w piśmie podawano nakł. 6 tys. egz., rzeczywisty nakł. 500–600 egz. W 1982 ukazało się 14 n-rów, numeracja z błędami: n-ry 1–18 (nie ukazały się n-ry 3, 15, 16, 17); w 1983 r. wydano nr 1. W 1982 wydano dwa dodatki spec. – w zw. z obchodami 1 V i z rocznicą rejestracji „S” (10 XI). W redakcji: Henryk Kaliszewski, Elżbieta Potrykus, Jan Martini i in. Drukarnia działała w Koszalinie, w garażu domu Tadeusza Falkowskiego, współpraca Tadeusz Charzyński, Jacek Formanowicz i Jerzy Połomski. Dopiero w III 2006 drukarze ujawnili swoją tożsamość. Publikowano informacje bieżące, komentarze, oświadczenia i komunikaty; dominowała tematyka regionalna. W n-rze 1 (z 20 II 1982 r.) zamieszczono żądania RKS. W kolejnych n-rach informowano o sytuacji internowanych i rezerwistów, działaczy „S”, skierowanych do wojskowych obozów specjalnych w Czerwonym Borze i Chełmnie. Informowano o demonstracjach, procesach sądowych regionalnych działaczy „S” i o orzeczeniach kolegiów ds. wykroczeń. Wydrukowano wykaz osób więzionych z woj. koszalińskiego. Informowano o wsparciu Kościoła katolickiego, zamieszczano komunikaty i oświadczenia TKK „S” i tezy Prymasowskiej Rady Społecznej; ponadto drukowano komentarze redakcyjne dot. sytuacji w kraju i regionie. Na końcu każdego n-ru zamieszczano informacje o wpłatach na Fundusz Pomocy dla Represjonowanych. Ostatni nr (z 20 II 1983) informował o rozwiązaniu RKS. 1 V 1982 aresztowany został J. Martini, członek redakcji, 14 VI 1982 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego 3 lata pozbawienia wolności za przepisywanie ulotek na maszynie do pisania. Kolportowane w woj. koszalińskim.

Leszek Laskowski

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry