Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13520,Impulsy.html
2022-09-28, 23:24

Impulsy

„Impulsy”, podtytuł „Dwutygodnik Komisji Zakładowych «Solidarność»”, pismo wydawane przez KZ bydgoskich przedsiębiorstw: Budopol, Elektromontaż, Organika-Zachem i Belma.

Ukazały się 3 nr. (1 XI, 14 XI, 1 XII) drukowane na offsecie w drukarni zakładowej Elektromontażu.

W składzie redakcji: Michał Filek (redaktor naczelny), Marek Jarociński, Marian Dziatkowiak, Zbigniew Sieradzki, Marek Koczwara (autor winiety pisma), Stefan Pastuszewski, Krzysztof Gotowski. Redakcja mieściła się na terenie Elektromontażu (ul. Grunwaldzka 229).

Pismo było opozycyjne wobec ZR Bydgoskiego. Na łamach pisma otwarcie krytykowano postępowanie jego członków (głównie Ryszarda Helaka), faworyzowano skonfliktowanego z Janem Rulewskim Antoniego Tokarczuka, który w okresie wydawania pisma wybrany został do Komisji Krajowej, otrzymując funkcję sekretarza.

 

Krzysztof Osiński

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony