Hasła rzeczowe

Inaczej

"Inaczej", podtytuł: „Pismo związkowe Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w PBP Budostal-3”, wydawane w Krakowie przez KZ „S” PBP Budostal-3 VI – 5 XI 1981. Od nr. 8/9 (z 15 IX 1981) miało tytuł: „Tygodnik Inaczej”, podtytuł: „Czasopismo związkowe Ruchu «Solidarność»”.

Ukazało się 16 nr. o obj. 8-14 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową, ilustrowanych. Nr 11 (z 2 X 1981) ukazał się jako wydanie specjalne pt. ''Historia w Oliwi''.

W składzie redakcji: Roman Jan Pyrczak, Lech Kołodziejczyk, Zdzisław Małagowski, Janusz Dańczyk (do nr. 14).

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry