Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13533,Informacja-KS-w-PAN.html
2023-02-01, 06:30

Informacja KS w PAN

"Informacja KS w PAN", pismo codzienne wydawane w Krakowie przez Jana Środonia od 14 XII 1981 przez kilkanaście dni.

Ukazało się kilkanaście nr. o obj. 2 s. w formacie A4 w formie maszynopisu w nakładzie kilkudziesięciu egz.

Powstawało na podstawie informacji przekazywanych ukrywającemu się wówczas J. Środoniowi przez jego współpracowników z Sekcji Informacji „S” PAN w Krakowie, przede wszystkim przez Teresę Passakas i Wandę Drabik.

Rozprowadzane było do wszystkich kół „S” w PAN.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony